Medische database

De “medische database” is een uniek project. De stichting wil zoveel mogelijk honden gedurende hun gehele leven gaan volgen. Met uw hulp kunnen wij dan over 5, 10 of meer jaren gegevens gaan leveren voor (promotie) onderzoeken door de universiteiten waarmee wij samenwerken.

De database is er niet alleen voor zieke of geteste honden. Ook volkomen gezonde of nooit geteste honden worden door ons graag in de database opgenomen. De bedoeling is wel dat u ernstige ziektes of afwijkingen welke zich tijdens het leven openbaren doorgeeft aan de stichting om te worden geregistreerd. Ook wanneer en waaraan (indien bekend) de hond overlijd is belangrijk.

Vele laboratoria voeren nu DNA-tests uit, maar wij prevaleren het Van Haeringen Laboratorium (www.vhlgenetics.nl), vanwege het H320 Combibreed pakket, speciaal voor de Duitse Herder en vanwege de positieve ervaringen van gebruikers en dierenartsen.

De database zal steeds worden bijgewerkt. Mocht u meer informatie willen, of uw hond op willen laten opnemen in de database, dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Ook de kosten voor dit ambitieuze project zijn zonder de nodige sponsors of donateurs nog niet op te brengen.
In het verleden hebben we getracht een medische database op een correcte manier bij te houden. Echter door onvoorziene omstandigheden is dit niet tot stand gekomen.

Wij hebben reeds vele inschrijvingen ontvangen. Deze zijn zorgvuldig bewaard ter voorbereiding van een goede start voor de nieuwe medische database.

Op grond van de privacywetgeving worden persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, tel.nr.) van de fokker en eigenaar niet in de database vermeld, maar een eventueel verzoek om deze gegevens zal door ons naar de fokker of eigenaar worden verder geleid.

Inschrijfformulier
Voorwaarden