Combibreed test

Aanvraag vergoeding H320 combibreed test.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de Combibreed H 320 test, uitgevoerd door het Van Haringen Laboratorium te Wageningen.

De combibreed test.

Het Van Haeringen Laboratorium in Wageningen heeft de DNA-test H320 Combi-breed Duitse Herder op de markt gebracht waarmee Duitse herders op erfelijke afwijkingen die binnen het ras voorkomen worden getest, alsmede op erfelijke kleureigenschappen.

De kosten voor deze test zijn nu ( januari 2023) € 177,87 incl BTW.

Vanuit de stichting willen wij tegen onderstaande voorwaarden een bedrag van € 50,00 per geteste Duitse herder terug betalen aan de eigenaar.
Eigenaars van een Duitse Herder, reu of teef, die de intentie hebben om met hun hond te fokken, komen onder voorwaarden in aanmerking voor de vergoeding van € 50,00.

Het combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:

H354 Vachtkleur Panda White Spotting
H384 Ichthyosis 5
H385 Ectodermal Dysplasia X-linked
H386 Achromatopsia 2 (cone degeneration, hemeralopia)
H392 Hemorrhagische diathese (Scott Syndroom)
 H421 Heuplaxiteit 2
H484 CLAD, Type III
H489 Dermatofibrose
H491 Haemofilie A (Factor VIII) (partner lab)
H629 MDR1 (partner lab)
H673 Degeneratieve Myelopatie, DM (partner lab)

H746 Maligne Hyperthermie
H748 Mucopolysaccharidose Type VII
H765 Haarlengte

 H847Vachtkleur D-bLocus improved (MLPH)

 H 872 Hypofysaire dwerggroei

H 919 Heuplaxiteit

De vet gemarkeerde afwijkingen in deze Combibreed-test H320 zijn van groot belang voor de uitbanning ervan bij de Duitse Herder!

Voorwaarden:

De Duitse herder dient in het bezit te zijn van een stamboom van de Raad van Beheer óf van een afstammingsbewijs van de hond, uitgegeven door de LHSOV of ODHV óf van een gelijkwaardige buitenlandse kynologische verenigingen.

Bij de eigen dierenarts dient bloed van de hond te worden afgenomen voor de test.

De dierenarts dient de hond aan de hand van chip en stamboom of afstammingsbewijs te identificeren en hiervoor te tekenen.

De dierenarts zorgt voor het opsturen van het bloedmonster, samen met het ingevulde aanvraagformulier voor de Combi-breed test en een kopie stamboom van de hond.

Het Van Haeringen Laboratorium correspondeert de uitslag van de Combi-breed test naar de eigenaar en de dierenarts.

De eigenaar stuurt een kopie van de uitslag en een kopie stamboom naar het secretariaat van de stichting met verzoek voor de vergoeding van € 50,00 en vermeldt naar welk bankrekeningnummer (en de tenaamstelling) het bedrag overgemaakt mag worden.

De eigenaar geeft bij het indienen van het verzoek om vergoeding automatisch toestemming om de uitslagen van de hond op te nemen in de openbare database op de website van de stichting.

Aanvragen:

Vanaf 1 januari 2018 kunnen aanvragen voor vergoedingen worden ingediend bij het secretariaat van de stichting per mail : secretaris@gezondeduitseherder.nl.
Het bestuur van de stichting houdt zich het recht voor om steekproefsgewijs bij dierenartsen navraag te doen.

De actie duurt zolang de financiële middelen van de stichting toereikend zijn.

De actie wordt bekostigd vanuit onder andere stickerverkoop, donaties die speciaal voor deze actief worden gedaan en eventueel door het bestuur een nader te bepalen bedrag vanuit de overige liquide middelen van de stichting.

Mocht u nog vragen hebben, neemt U dan a.u.b. contact met ons op!