Doelstelling

Deze stichting heeft als doelstelling het informeren over en het registreren van aangeboren erfelijke afwijkingen en het verbeteren en behouden van de algemene gezondheid van de Duitse Herder, ECHTER zonder enig commercieel belang.

De stichting zet zich in door het bevorderen en ondersteunen van (promotie)onderzoek(en). De stichting zal dit hiervoor doen door actief contact te zoeken en te onderhouden met de daarvoor in aanmerking komende diergeneeskundige faculteiten en/of onderzoeksgroepen.