Verantwoording ANBI

 

Op deze pagina zal de Stichting Gezonde Duitse Herder zich verantwoorden conform de regelgeving voor als ANBI geregistreerde instelling.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Zij mogen geen bovenmatige vakantiegelden ontvangen.

Klik hieronder voor de financiële verslaglegging: