Verantwoording ANBI

Op deze pagina zal de Stichting Gezonde Duitse Herder zich verantwoorden conform de regelgeving voor als ANBI geregistreerde instelling.
Naam: Stichting Gezonde Duitse Herder
RSIN: 8518.66.104
Adres: Secretariaat Gezonde Duitse Herder,
Kvk nr.: 55802583

Bestuursleden:
De heer H. Mijnheer, voorzitter
Mevrouw E. Dijkstra, secretaris
De heer R. Reijnders, penningmeester
Mevrouw M. van Nijnatten-de Leeuw, bestuurslid
De heer R. van der Klei, bestuurslid

 

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Zij mogen geen bovenmatige vakantiegelden ontvangen.

Klik hieronder voor de financiële verslaglegging:

 

 

Klik hier onder voor de jaarverslagen: