Wie zijn wij?

Het bestuur van de Gezonde Duitse Herder

Wie zijn wij

De stichting Gezonde Duitse Herder is opgericht in augustus 2012.

De ANBI status

De stichting is per 2 augustus 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Nu zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Men kan in een testament of notariële akte een bedrag aan de stichting doen toekomen.

Naam: Stichting Gezonde Duitse Herder

RSIN: 8518.66.104

Adres:

Secretariaat Gezonde Duitse Herder

Prickwaert 21

3363 BA Sliedrecht

Kvk nr.: 55802583

Bestuur:

Voorzitter: de heer H. Mijnheer

E-mail: hans.mijnheer@gmail.com

Telefoon: 06-30717722

Secretaris: mevrouw E. Dijkstra

E-mail: erna@gezondeduitseherder.nl

Penningmeester: de heer R. Reinders

E-mail: rob.reinders1967@gmail.com

Bestuurslid: mevrouw M. van Nijnatten-de Leeuw

De voorzitter is in 2021 opnieuw verkozen en stelt zich in 2024 wederom herkiesbaar.