Privacy-statement

Cookies en privacy-statement Stichting Gezonde Duitse Herder

Privacy statement

Stichting Gezonde Duitse Herder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet Stichting Gezonde Duitse Herder met uw gegevens?

Stichting Gezonde Duitse Herder verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over actueel nieuws. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als relatie van Stichting Gezonde Duitse Herder heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, nieuwe en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@gezondeduitseherder.nl.

Stichting Gezonde Duitse Herder verkoopt uw gegevens niet

Stichting Gezonde Duitse Herder zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). Stichting Gezonde Duitse Herder zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies

De website van Stichting Gezonde Duitse Herder plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Stichting Gezonde Duitse Herder maakt gebruikt van cookies op haar website om:

  • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
  • Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken
  • De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses
  • Stichting Gezonde Duitse Herder gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Voor het gebruik van Google Analytics geldt:

  • Hiertoe is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
  • Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt;
  • ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld.

Cookie keuze aanpassen?

Wilt u de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover vind u op deze link van de Consumentenbond.

Stichting Gezonde Duitse Herder heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Stichting Gezonde Duitse Herder zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Stichting Gezonde Duitse Herder kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Stichting Gezonde Duitse Herder niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Stichting Gezonde Duitse Herder is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Stichting Gezonde Duitse Herder heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Stichting Gezonde Duitse Herder verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.