Wie zijn wij?

Wij zijn al decennia lang liefhebbers van het ras. Een van ons is vanaf de oprichting in 2012 betrokken geweest bij de Stichting en heeft bovendien haar reu als één van de eerste en niet-fokker in Nederland op degeneratieve myelopathie en hypofysaire dwerggroei laten testen.

Als liefhebbers van het ras zullen wij altijd de visie waarvoor de Stichting ooit door Margaret de Leeuw is opgericht, uitdragen : het streven naar zo gezond mogelijke Duitse Herders door middel van het, waar mogelijk, uitbannen van erfelijke en/of aangeboren ziektes.

Stickeractie

Wij hebben een stickeractie om de kosten voor het ondersteunen van medische testen te kunnen realiseren.
Indien u als eigenaar van een Duitse Herder met stamboom, uw hond laat testen op DM en Dwerggroei willen wij een gedeelte van deze kosten vergoeden.
De Combi-breed test moet door een dierenarts worden gedaan en de testuitslag moet bij ons worden gedocumenteerd. Deze regeling loopt zolang er door de stickeraktie voldoende geld binnen komt. Op grond van de privacywetgeving worden persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, tel.nr.) van de fokker en eigenaar niet in de database vermeld.
Meer info bij het secretariaat.

Database

Verder heeft de Stichting opnieuw een database ontwikkeld. Deze database zal ten alle tijden in eigendom blijven van de Stichting en niet meer in handen zijn van een privépersoon.

Om de database zo optimaal mogelijk te laten functioneren, hebben proefversies hiervan afgelopen jaar gedurende korte periodes meerdere malen tijdelijk online gestaan.  Deze proefversies waren uitsluitend bedoeld voor het beoordelen van de vormgeving. Het laatste wat wij verwachtten, was dat deze proefversies direct opgemerkt zouden worden. Dit gebeurde ongelukkigerwijs wel. Van één van deze proefversies zijn door derden printscreens gemaakt die verspreid zijn onder meerdere fokkers. Wij, als bestuur, betreuren deze gang van zaken natuurlijk ten zeerste en willen met klem benadrukken dat het nooit de bedoeling is geweest om bewust niet-correcte informatie te verspreiden.

Inschrijving en wijzigen van gegevens in de Database

In de nieuwe database zal om privacy-redenen alleen medische informatie zichtbaar zijn van honden, overeenkomstig de voorwaarden voor inschrijving. Toegang tot gegevens over naam, adres en woonplaats kan alleen verkregen worden d.m.v. een schriftelijk verzoek aan de stichting waarna wij de eigenaar van de desbetreffende hond zullen contacteren.

Mocht u uw hond op willen laten nemen in de database, kunt u contact opnemen met de stichting via e-mail: info@gezondeduitseherder.nl of met het gebruik van ons contactformulier. Een eigendomsbewijs dient u mee te sturen.

Mocht u uw hond in het verleden hebben ingeschreven en aanvullende medische informatie hebben, willen wij u vriendelijk verzoeken om dit te melden. U kunt een mail voorzien van een scan van de officiële uitslag sturen naar info@gezondeduitseherder.nl Een eigendomsbewijs dient u mee te sturen.

Voor het uitschrijven van honden uit de Database is ook een eigendomsbewijs verplicht. U kunt uw verzoek voorzien van het eigendomsbewijs mailen naar info@gezondeduitseherder.nl .

Fit2Breed

Het bestuur is in oktober 2019 op bezoek geweest bij professor Hans Kooistra en drs. Hille Fieten, respectievelijk hoofd Interne Geneeskunde bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en coördinator van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) in Utrecht. Het belangrijkste gespreksonderwerp was Fit2Breed, een nieuw, wetenschappelijk onderbouwd fokprogramma opgesteld door het ECGG en wat hopelijk volgend jaar in de praktijk gebruikt kan gaan worden.

Genetische spreiding, beperkte inzet dekreuen en testen

Vanaf de oprichting van de stichting (met dank aan Margaret de Leeuw) is de visie geweest om te streven naar een zo gezond mogelijke Duitse Herder en waar mogelijk het uitbannen van erfelijke en/of aangeboren ziektes. Het Fit2Breed fokprogramma van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren gaat rasverenigingen en fokkers adviseren bij het fokken van een zo gezond mogelijke hond. Net als het wetenschappelijk inzicht van de specialisten van de UKG  is de insteek van de huidige bestuursleden van de Stichting gelijkgestemd en gericht op genetische spreiding, het inzetten van zoveel mogelijk honden voor de fok (dus zeer beperkte inzet van één specifieke dekreu) en het verplicht stellen van DNA-testen.