Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De stichting mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Al onze publicaties zijn afhankelijk van informatie aangeleverd in de diverse wetenschappelijke publicaties en onderzoeken.

Overleg de behandeling van uw hond altijd met uw dierenarts. De Stichting Gezonde Duitse Herder vervult slechts een informerende rol en is veelal afhankelijk van derden in de voorziening van deze informatie.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.