Nieuws

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 30 september jl. zijn wij als bestuur bij de VDH in Etten-Leur op bezoek geweest. Er werd daar een vriendschapsdag gehouden. Hondenbezitters konden daar adviezen over hun hond verzamelen. Het was erg goed georganiseerd en er was veel belangstelling. Wij als bestuur hadden dit vermoeden al en er was dus reden genoeg om in Etten-Leur op bezoek te gaan. Wij werden allerhartelijkst ontvangen. Wel werd gevraagd om onze flyers en stickers niet losjes te verdelen. Hun aanbod was om onze flyers en stickers in de lunchpaketten te verdelen en beter konden wij het dus niet krijgen.

Tijdens onze aanwezigheid hebben wij gesproken met Peter Nefs en Ingrid Bos-Sanders. Peter is natuurlijk erg bekend en Ingrid is Commissaris van de VDH. Zelfs inhoudelijk hebben wij met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Peter Nefs stelde dat de erfelijkheid van DM nog niet is bewezen. Laboratoria zijn op een ander spoor gekomen. Onze voorzitter stelde echter dat, zolang er wetenschappelijk geen andere informatie verschijnt, wij als SGDH bij onze visie blijven. Niet verkeerd, want de VDH adviseert intussen zijn fokkers ook hun honden op DM en Dwerggroei te laten testen. Dit standpunt geeft onze club erg veel moed. De VDH en wij hebben de wens geuit om samen verder met elkaar te gaan praten en waar mogelijk ook een samenwerking te zoeken. U hoort hierover meer.


WIE ZORGT ER VOOR UW HUISDIER?
Wat gebeurt er met uw huisdier dat zorg nodig heeft en u niet kunt reageren door ziekte of na een ongeval. Momenteel zorgen de dierenambulance’s voor uw huisdier en brengen het naar een tijdelijke asiel plaats. Daar wordt het verzorgd na een opname procedure. Het is verstandig om bij uw eigen dierenarts een behandelovereenkomst te sluiten. Deze overeenkomst wordt bij de dierenarts bewaard.
In deze overeenkomst staat o.a. vermeld dat de dierenarts zich conformeert aan de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Verder wordt melding gemaakt van huisregels, het betalen van kosten van behandelingen, de manier waarop uw persoonlijke en digitale gegevens worden beschermd maar ook of u toestemming geeft als een ander dan uzelf uw huisdier bij de dierenarts aanbiedt voor behandeling. Dat is zeker iets om even bij stil te staan en te regelen in alle rust. Geeft u een volmacht aan een derde om met uw huisdier naar de dierenarts te gaan in geval van nood? En wat mag diegene beslissen? Een pilletje of prikje is veelal niet een groot vraagstuk maar wat als het dier geopereerd moet worden en u kunt zelf de beslissing door plotselinge omstandigheden (ziekte/ongeval) niet zelf nemen? Ons advies: spreek hierover met uw eigen dierenarts.


VACATURE
Wij zoeken dringend medebestuursleden m/v. De nieuwe bestuurder moet wel affiniteit met het ras hebben en de doelstelling van de Stichting willen volgen. Wij vergaderen ongeveer 8 tot 9 maal per jaar in Lemmer. Er is geen vergoeding aan deze functie verbonden. Wel bestaat er een onkostenvergoeding. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die al over enige bestuurlijke kwaliteiten beschikt. Het willen samenwerken met andere bestuursleden is een must. Wij geven u natuurlijk alle mogelijke informatie. Vraagt u onze voorzitter of secretaris.


STICKER AKTIE
Momenteel hebben wij een stickeraktie om de kosten voor het ondersteunen van medische testen te kunnen realiseren. Indien u als eigenaar van een Duitse Herder met stamboom, uw hond laat testen op DM en Dwerggroei willen wij een gedeelte van deze kosten vergoeden. De Combi-breed test moet door een dierenarts worden gedaan en de testuitslag moet bij ons worden gedocumenteerd. Deze regeling loopt zolang er door de stickeraktie voldoende geld binnen komt. Op grond van de privacywetgeving worden persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, tel.nr.) van de fokker en eigenaar niet in de database vermeld. Meer info bij het secretariaat.