Voorwaarden inschrijven database

Inschrijven in de Database

Wilt u uw hond inschrijven in de medische database van Gezonde Duitse Herder, dat kan  geheel gratis.

Wanneer u uw hond inschrijft, gaat u ermee akkoord dat:

  • Niet zichtbare gegevens van u of uw hond mogen worden verstrekt aan derden, nadat de stichting hiervoor schriftelijk uw toestemming heeft verkregen.
  • De medische gegevens geanonimiseerd gebruikt kunnen worden voor onderzoeksdoeleinden ter bevordering van de gezondheid van de Duitse Herder
  • De Stichting Gezonde Duitse Herder op een redelijke termijn op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen die betrekking hebben tot de verstrekte informatie op het inschrijfformulier (o.a. testen, zich openbarende ernstige ziektes/aandoeningen en het overlijden van uw hond).
  • De Stichting Gezonde Duitse Herder niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor gevolgen voortvloeiend uit registratie van uw hond in onze medische database.

U kunt uw hond inschrijven op de volgende manier.

Stuur het inschrijfformulier  met de volgende bijlagen naar: secretaris@gezondeduitseherder.nl

  • Kopie stamboom hond
  • Kopie officiële certificaten van onderzoeksresultaten/uitslagen
  • Kopie eigendomscertificaat
  • Kopie PennHip certificaat (indien van toepassing)
  • Uw n.a.w. gegevens samen met uw mailadres en telefoonnummer

Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en zonder uw toestemming niet vrijgegeven worden aan derden. Als besloten wordt dat de database in de toekomst zal worden voorzien van een aanmeldplicht (log-in), dan zal de stichting u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Indien u verzuimt de kopieën van de officiële documenten toe te voegen, kan besloten worden uw hond of de betreffende gegevens niet op te nemen in de medische database van GezondeDuitseHerder.nl

U verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de betreffende hond en door het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden die gelden voor opname in de medische database van GezondeDuitseHerder.nl.

U verklaart tevens kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting Gezonde Duitse Herder, welke zijn gepubliceerd op de website van de stichting.

Bij honden waarbij mede-eigendom van toepassing is, dienen alle eigenaren toestemming te verlenen en dit formulier te ondertekenen.

U kunt alleen uw eigen hond inschrijven.