Testen

Er zijn diverse manieren om erfelijke aandoeningen te testen. Voor een aantal aandoeningen zijn DNA testen ontwikkeld, een zeer betrouwbare manier om erfelijke aandoeningen op te sporen en uit te bannen. Voor andere aandoeningen zijn nog geen DNA testen beschikbaar, die aandoeningen probeert men op andere manieren terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan röntgenfoto’s voor HD/ED en andere skeletaandoeningen. Oogaandoeningen kunnen worden opgespoord door een jaarlijks oogonderzoek.

Hieronder vindt u meer informatie over de beschikbare DNA testen en andere manieren van testen.

 DNA RONTGEN  ECVO  ECHO ONDERZOEK DA
 Hemofilie A  X
 MDR1  X
 Hypofysairre Dwerggroei  X
 RCND  X
 Pyodermie X
 Peri anaal fistels X X
 Pannus X  X
 PRA  X
 Cataract  X
 HD X
 ED X
 Rug X
 MPS VII X
 EPI X
 MO X
 HUU X
 DM X
 Epilepsie X
 Aortastenose X X
 Auto immuun ziektes X
 Hermafrodisme  X X
 Kanker  X X