Maligne Hyperthermie (MH)

Wat is het?
Maligne Hyperthermie (letterlijk: kwaadaardige oververhitting) is een zeldzame erfelijke ziekte die kan voorkomen bij alle hondenrassen en ook bij mensen en kan leiden tot sterfte. Niet te verwarren met de “gewone” oververhitting b.v. door wild spelen bij een tropische temperatuur of door opsluiting in een te warme auto.

Oorzaak
MH wordt veroorzaakt door een fout in de calciumstofwisseling van de skeletspieren. Er is bij de betroffen hond een te hoog gehalte aan calcium
Het risico is het grootst bij het gebruik van anesthesiegassen (lachgas uitgesloten!), extreme inspanning, stress, e.d. Bij bepaalde rassen (Duitse Herder, Labrador, Leonberger) komt MH, hoewel zeldzaam, vaker voor.

Symptomen
Het te hoge calciumgehalte leidt tot bovenmatige verzuring, hevige spiersamentrekkingen en een overmatige warmteproductie. Hierdoor stijgt de lichaamstemperatuur tot levensbedreigende hoogte, die schade aan vitale organen en zelfs sterfte kan veroorzaken.

Diagnose
De diagnose kan worden gesteld d.m.v. DNA-onderzoek.

Behandeling
Adequaat en snel handelen bij een betroffen hond is uiterst belangrijk, maar door de complexiteit van de behandelen is het bij een nog niet hierop geteste hond niet altijd succesvol. Bij een vermoeden van MH kan de dierenarts kan spierverslappers (intraveneus), glucose en extra zuurstof toedienen en de hond met koude doeken afkoelen. Ondanks dat kan de ziekte een fataal gevolg hebben.

Preventie
De allerbelangrijkste preventie ligt bij een fokverbod van aan MH lijdende dieren.
Indien U bekend is dat Uw hond aan MH lijdt, meldt U dit aan de behandelend dierenarts, zodat deze bij een eventuele operatie de juiste maatregelen kan nemen (injectienarcose, preventieve spierverslapper en strikte observatie tijdens de operatie) kan nemen.

Erfelijkheid
MH is autosomaal dominant overerfbaar.
Er is een DNA-test beschikbaar.