Inschrijven voorwaarden

Voorwaarden inschrijven hond in Database

U kunt alleen uw eigen hond(en) inschrijven in de database.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet getoond worden.

Wanneer u uw hond inschrijft, gaat u ermee akkoord dat:

  • Niet zichtbare gegevens van u of uw hond mogen worden verstrekt aan derden, doch alleen nadat de stichting hiervoor schriftelijk uw toestemming heeft verkregen.
  • De medische gegevens gebruikt kunnen worden voor onderzoeksdoeleinden ter bevordering van de gezondheid van de Duitse Herder
  • De Stichting Gezonde Duitse Herder binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen die betrekking hebben op de verstrekte informatie op het inschrijfformulier (o.a. testen, zich openbarende ernstige ziektes/aandoeningen en het overlijden van uw hond).
  • De Stichting Gezonde Duitse Herder niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor gevolgen voortvloeiend uit registratie van uw hond in onze database.

Tesamen met het inschrijfformulier zendt u aan de Stichting Gezonde Duitse Herder enkele bijlagen:

Bijlagen:
Kopie stamboom hond
Kopie eigendomscertificaat

Indien van toepassing:
Kopie officiële certificaten van onderzoeksresultaten/uitslagen
Kopie rashondenlogboek (röntgen uitslag, DNA SV)
Kopie PennHip certificaat
Een foto (400x300px)

Indien u verzuimt de kopieën van de officiële documenten toe te voegen, kan besloten worden uw hond of de betreffende gegevens niet op te nemen in de database.

U verklaart tevens kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting Gezonde Duitse Herder, welke zijn gepubliceerd op de website van de stichting.

Bij honden waarbij mede-eigendom van toepassing is, dienen alle eigenaren toestemming te verlenen.