HD en ED – Heup- en Elleboogdysplasie

Wat is het?
Heup- en elleboogdysplasie zijn afwijkingen aan de heup- en ellebooggewrichten waarbij de ontwikkeling van de heupen en ellebogen bij een jonge, opgroeiende hond niet normaal verloopt en de gewrichten ernstig misvormd kunnen worden.

Symptomen
Veel honden ondervinden ernstige hinder. De beoordeling van het gangwerk van deze honden geeft onvoldoende informatie over de toestand van de heup- en/of ellebooggewrichten. Meer informatie hierover kan worden verkregen door het maken van röntgenfoto’s van de gewrichten.

Oorzaak
HD en ED zijn erfelijk bepaalde afwijkingen, nl. een gevolg van heuplaxiteit, d.w.z. een te ruime gewrichtskom, waardoor de achter- of voorpoot te onstabiel zijn en er na verloop van tijd een pijnlijke artrose in het gewricht ontstaat.
De combinatie van erfelijke aanleg en de na de geboorte van de pup optredende uitwendige invloeden (groeisnelheid, lichaamsgewicht, beweging, spierontwikkeling en/of voeding) leidt tot misvormingen (artrose).

Een afdoende behandeling voor HD of ED bestaat niet. Daarom moet getracht worden het ontstaan van HD en ED zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan door de uitwendige omstandigheden voor jonge, opgroeiende honden zo gunstig mogelijk te maken (m.n. goede voeding en overmatige belasting van de heup- en ellebooggewrichten voorkomen) én bovenal via de fokkerij, door controle van de voor de fokkerij bestemde honden.

In het algemeen geldt hoe beter de kwalificatie van de heupen en ellebogen hoe kleiner de kans dat de nakomelingen HD of ED zullen ontwikkelen. Dit is echter geen garantie. Het is wenselijk uitsluitend met HD- en ED-vrije honden te fokken, omdat dan de kans op HD en ED bij de nakomelingen het kleinst is. Bij een lichte vorm van HD (± , C of noch zugelassen), dient de fokpartner vrij te zijn van HD. De status van de heupen behoort op de stamboom, door de Raad van Beheer verstrekt, te zijn vermeld.

Er is een DNA-test beschikbaar.

Links:
Raad van Beheer (HD)
Raad van Beheer (ED)