Epilepsie

Wat is het?
Epilepsie is een aandoening van de hersenen waarbij er herhaaldelijk toevallen (stuipen, bewustzijsverlies) optreden.

Symptomen
• Abnormaal gedrag: dwangmatig gedrag, onrustig of juist opgewonden worden.
• Abnormale motorische activiteit: neervallen, spierkramp, poten strekken en fietsbewegingen maken met de poten
• Abnormaal speekselen, urineren, ontlasten
• Abnormaal bewustzijn: het dier is minder of niet bij bewustzijn en reageert minder of niet op prikkels uit de omgeving.

Prognose
Er zijn genoeg gevallen bekend waarbij honden in hun hele leven maar één of enkele epilepsie aanval(len) krijgen. Dieren met epilepsie kunnen in principe net zo oud worden als gezonde dieren. Buiten de aanvallen hebben zij een normaal leven. Slechts een enkele keer slaat een medicatie niet aan en hebben of krijgen honden in toenemende mate aanvallen.Wanneer de frequentie of de ernst van de aanvallen dusdanig zijn dat de kwaliteit van leven in het geding is, kan het lastige besluit tot euthanasie genomen moeten worden.

Hoe te reageren als uw hond een epilepsie-aanval heeft?
Blijf kalm, de hond heeft geen weet van de aanval, heeft geen pijn en is niet agressief. Een epilepsie-aanval is niet levensbedreigend, tenzij de status epilepticus op treedt. Laat de hond met rust tot de aanval over is en probeer de hond daarna wat te kalmeren. Het is het beste om de hond geen grote hoeveelheid eten of drinken te geven vlak na een aanval. Het duurt immers even voordat de hond weer volledig bij bewustzijn is.

Voor het onderzoek is het van belang dat u de data, omstandigheid en de duur noteert van de aanvallen.
Bij status epilepticus, dus als de hond diverse aanvallen na elkaar ondergaat en in de tussentijd niet meer bij bewustzijn komt, moet u direct contact opnemen met de dienstdoende dierenarts.