Duitse Herder Pyodermie (GSP)

Oorzaak
De aandoening wordt zeer waarschijnlijk autosomaal recessief overgedragen (dus mogelijk erfelijk).
Daarnaast spelen andere factoren zoals een vlooienallergie of een allergische dermatitis een predisponerende rol. Tot op heden zijn geen aanwijzingen gevonden voor afwijkingen aan het niet specifieke immuunsysteem. Er zijn wel aanwijzingen gevonden voor een afwijkende cellulaire afweer.

Symptomen
De aandoening is tot op heden uitsluitend waargenomen bij Duitse herders of bastaard Duitse herders. De eerste verschijnselen worden bij de meerderheid van de dieren waargenomen rond de leeftijd van 4-5 jaar. Er bestaat geen geslachtspredispositie.
Het meest karakteristieke voor deze diepe pyodermie zijn pijnlijke kratervormige zweren, die spontaan ontstaan en aanwezig zijn op de rug en de laterale zijden van de achterpoten. Vaak zijn deze zweren bedekt met korsten, waaronder een bloederige pus aanwezig is.

Diagnose
De diagnose wordt gesteld op grond van het klinische beeld, het ras en de leeftijd waarop de eerste verschijnselen zijn gesignaleerd. Bacteriologisch onderzoek en een gevoeligheidstest zijn alleen zinvol als wordt overgegaan tot behandeling.

Therapie en prognose
Een langdurige behandeling met antibiotica en/of corticosteroïden geeft meestal slechts een gedeeltelijk en tijdelijk effect.
In veel gevallen eindigt de ziektegeschiedenis ten gevolge van hardnekkige herhaling met een vroegtijdige euthanasie van de hond.