Cataract (Grauwe staar)

Wat is het?
Bij het ontstaan van Grauwe Staar (Cataract) treedt een vertroebeling van het hoorvlies (de lens) op. Het gevolg is een, vaak progressieve, vermindering van het gezichtsvermogen, hetgeen tot totale blindheid kan leiden.

Oorzaken
Men onderscheidt bij de hond 7 verschillende soorten cataract:
1. Aangeboren cataract
2. Erfelijke cataract
3. Ouderdomscataract
4. Diabetische cataract
5. Cataract als gevolg van andere oogaandoeningen
6. Cataract ontstaan door een verwonding
7. Vergiftigingscataract

Symptomen
Als het gezichtsvermogen van de hond minder wordt, begint de hond zich begint te stoten aan voorwerpen op zijn pad.
Dit feit kan ook zijn gedrag veranderen, bij voorbeeld dat hij zich uitgeblust gedraagt of agressief wordt tegenover zijn omgeving, mensen zowel als andere honden, omdat hij ze niet meer ziet naderen en de uiterlijke signalen van ze niet meer ziet. De ouderdomscataract ontwikkelt zich progressief en geeft de hond wel de tijd zijn gezichtsvermogen te compenseren met andere zintuigen. In zijn vertrouwde omgeving past de hond zich gemakkelijk aan, maar in een vreemde omgeving zal hij problemen ondervinden. Over het algemeen past de hond met ouderdomscataract gemakkelijker aan zijn nieuwe conditie aan, dan een jonge hond met een meer plotselinge cataract.
Het eerste uiterlijke teken van cataract is een blauwachtige zweem over het oog, dat geleidelijk overgaat in een volkomen witte en troebele lens.

Mogelijke behandeling
Een volkomen genezing van de cataract is niet mogelijk, maar er zijn medicinale of voedings-behandelingen kunnen het voortschrijden van de ouderdomscataract vertragen.

Links:
www.maladiesheredirairesduchien.com
www.antagene.com
www.fregis.com
www.cliniqueveterinaire.calvisson.com
www.toutoupourlechien.com
www.lebernard.ca