Wat gebeurt er met uw huisdier dat zorg nodig heeft en u niet kunt reageren door ziekte of na een ongeval. Momenteel zorgen de dierenambulance’s voor uw huisdier en brengen het naar een tijdelijke asiel plaats. Daar wordt het verzorgd na een opname procedure. Het is verstandig om bij uw eigen dierenarts een behandelovereenkomst te sluiten. Deze overeenkomst wordt bij de dierenarts bewaard.

In deze overeenkomst staat o.a. vermeld dat de dierenarts zich conformeert aan de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Verder wordt melding gemaakt van huisregels, het betalen van kosten van behandelingen, de manier waarop uw persoonlijke en digitale gegevens worden beschermd maar ook of u toestemming geeft als een ander dan uzelf uw huisdier bij de dierenarts aanbiedt voor behandeling. Dat is zeker iets om even bij stil te staan en te regelen in alle rust. Geeft u een volmacht aan een derde om met uw huisdier naar de dierenarts te gaan in geval van nood? En wat mag diegene beslissen? Een pilletje of prikje is veelal niet een groot vraagstuk maar wat als het dier geopereerd moet worden en u kunt zelf de beslissing door plotselinge omstandigheden (ziekte/ongeval) niet zelf nemen? Ons advies: spreek hierover met uw eigen dierenarts.