Wie zijn wij?

De stichting Gezonde Duitse Herder is opgericht in augustus 2012.

De ANBI status
De stichting is per 2 augustus 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Nu zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden.
Men kan in een testament of notariële akte een bedrag aan de stichting doen toekomen.

Naam: Stichting Gezonde Duitse Herder
RSIN: 8518.66.104
Adres: Secretariaat Gezonde Duitse Herder,
Kvk nr.: 55802583

Bestuur:

  • De heer H. Mijnheer, voorzitter
  • Mevrouw E. Dijkstra, secretaris
  • De heer R. Reinders, penningmeester
  • Mevrouw M. van Nijnatten-de Leeuw, bestuurslid
  • De heer R. van der Klei, bestuurslid

Ontwerp en onderhoud door Webdesign by Celine