Elkaar versterken in het belang van de hond!
Als hondenliefhebber wil je volgens mij niets liever dan een gezonde, vrolijke viervoeter. Toch? Geen onderhuidse ziektes of vergroeiingen. Of karaktertrekken waar je geen kantmee op kunt. Met deze verwachtingen bij een hond vraag je niets ongewoons. Het is gewoon een basiswelzijn die je een hond gunt. Vandaar dat wij als LSOHV al bij onze oprichting in 2013 de stap naar ondersteuning van de Stichting Gezonde Duitse Herder hebben gezet.

De stichting kwam dat jaar op onze show om de risico’s van Degeneratieve Myelopathie (DM) en Hypofysaire Dwerggroei (Dwerggroei) onder de aandacht te brengen van fokkers, eigenaren en bezoekers. Omdat de LSOHV gezondheid hoog in het vaandel heeft staan, heeft de stichting ons al snel overtuigd van het belang om op deze aandoeningen te testen. In onze nieuwsbrieven en op onze website wijzen wij onze fokkers en dekreu-eigenaren op de Combi Breed test van Van Haeringen waarbij men de mogelijkheid heeft om van de Stichting een vergoeding te ontvangen. Een van de leuke en plezierige samenwerkingen tussen onze vereniging en de Stichting. Leren van elkaar is de basis van onze fijne samenwerking.

Wie zijn wij?
De LSOHV, LangStokhaar en Oudduitse Herder Vereniging is ontstaan uit een groep liefhebbers van de Oudduitse herder die zich willen inzetten voor de gezondheid van het ras. Niet de uiterlijke kenmerken van de hond maar de gezondheid en het welzijn van de hond staan voorop. Onder de noemer Breed fokken hanteren wij een fokprogramma wat er op is gericht de gezondheid van de populatie Oudduitse herders hoog te houden en excessen zoals een te sterk aflopende ruglijn en de vele bekende erfelijke aandoeningen (DM, HD, ED, dwerggroei) zoveel mogelijk terug te dringen. Onze leden staan achter dit beleid. Sterker nog, het is vaak de reden waarom ze voor lidmaatschap bij ons kiezen.

Daarnaast zijn wij heel actief in het monitoren van gezondheidsgegevens en het verzamelen van specifieke aandoeningen. Regelmatig vragen wij onze leden (inmiddels ruim 750) om ziekten, afwijkingen en aandoeningen bij hun herder aan ons door te geven. Niet om fokkers of wie dan ook in een kwaad daglicht te stellen maar puur om veel voorkomende problemen tijdig te ontdekken en indien nodig te laten onderzoeken.

De samenwerking tussen partijen rond gezondheid laat helaas te wensen over. In Nederland is er veel aandacht voor de gezondheid van rashonden. Terecht. Echter, de daadkracht, daar schort het helaas nog wel eens aan. Neem nou bijvoorbeeld het Nederlandse initiatief `FairDog`. In FairDog werken partijen uit de sector samen aan producten en diensten voor een gezonde en sociale hond. Een zeer prijzenswaardig initiatief dus wij hebben ons begin dit jaar aangemeld als partner. Wij zouden tenslotte een goede vertegenwoordiger kunnen zijn voor de niet erkende rassen, de zogenaamde look-a-likes.

Ondanks initieel enthousiasme komen er verder geen concrete acties van de grond. Zo jammer. Nog zo’n voorbeeld is het Expertise Centrum Genetica Diergeneeskunde. Zij hebben het Fit2Breed programma ontwikkeld. Wij waren een van de eersten die met hen om de tafel zaten en belangstelling voor dit programma toonden. Op het moment dat wij daar zaten, kwam naar voren dat andere verenigingen dit nog helemaal niet zagen zitten. Hun dankbaarheid voor ons enthousiasme en loyaliteit was groot maar helaas, ook hier komt verder niets concreets van de grond. Ondanks vele herinneringen is er geen contact. Speelt hier onkunde? Politiek? We weten het niet. Maar jammer is het wel.

Minder politiek en meer daadkracht!
In Nederland is zoveel expertise als het gaat om de gezondheid van de hond. Echter, als het gaat om delen van kennis en samenwerking is er nog veel te winnen. De samenwerking zoals wij die kennen met de Stichting Gezonde Duitse Herder is een mooi voorbeeld van hoe 1 + 1 een mooie 3 kan zijn! Als LSOHV blijven we zoeken naar zulke partners. Met als drijfveer, de gezondheid van de hond!