Per 4 november is het secretariaat overgenomen door Erna Dijkstra.

Mans en Christine Vroom: ontzettend bedankt voor jullie jarenlange, enthousiaste inzet.