Bestuur:

hans
Hans MijnheerVoorzitter
‘Graag neem ik de gelegenheid waar om mij als nieuwe voorzitter aan u voor te stellen. Mijn naam is Hans Mijnheer en ben 71 jaar oud. Reeds vroeger kwam ik in aanraking met het fijne karakter van de Duitse Herder. Als schooljongen was ik altijd te vinden op de dierenartsen-praktijk van dr. W. Velema in Veendam. Hij heeft mij bij vele praktijkzaken betrokken en was altijd bereid om tekst en uitleg te geven. Toen al werd mij bewust hoe belangrijk het is om gezonde Duitse Herders te krijgen en vooral te houden.’
mans
Mans VroomPenningmeester
Mans en Christien hebben een prachtige langhaar Duitse herder genaamd Kees.
yvonne
Yvonne de GrootAlgemeen bestuurslid
‘Mijn naam is Yvonne de Groot en ik heb momenteel twee Duitse herders, Rockx en U-Nick von Nordsee Sturm. Twee reuen van dezelfde ouders maar geen nestbroers. Naast de dagelijkse wandelingen in het bos of op het strand en de dijk train ik met allebei IPO en speurhond. Met name het onderdeel speuren is mijn favoriet en heel wat uurtjes worden dan ook doorgebracht op de vele speurvelden op Wieringen, zowel weilanden als akkers, waar ons speurgroepje onbeperkt gebruik van mag maken.’
christien
Christien VroomVrijwilliger
‘Ik ben Christien en bak de beste taarten.’

Even voorstellen: Hans Mijnheer

'Later heb ik zelf een Duitse Herder uit een dierenasiel in Pynacker gekregen. Volgens de asielbeheerder een moeilijke hond. Wat heb ik aan dit dier een plezier gehad. Erg waakzaam en vooral beschermend voor mijn kinderen. Jaren na het overlijden van deze hond, heb ik een jonge Duitse Herder gevonden. Het dier van ongeveer 8 weken oud, zat aan een boom vastgebonden. De hond heeft zijn gehele leven zijn dankbaarheid getoond omdat ik hem had bevrijd. Ook opnieuw een geweldige karakter hond die zonder agressie, bij mij oud is geworden.

Momenteel heb ik geen hond. Ik kan voor een nieuwe hond niet genoeg tijd vrijmaken. Ik loop vaak met Duitse Herders die in het Provinciaal Drents Dierentehuis in Beilen worden opgevangen. Hun angst neem ik weg door veel met de dieren te lopen, praten en vooral aanhalen. Door deze activiteit kreeg het toenmalige bestuur in de gaten dat ik een ruim hart voor het belang van de dieren heb. Natuurlijk werd mij al snel gevraagd om een bestuursfunctie te aanvaarden. Als bestuurslid kreeg ik de portefeuille: rechtspositie. Dat werd een klus omdat de Stichting was gekoppeld aan de landelijke dierenbescherming. Hierdoor werden vele praktische en bestuurlijke problemen onoplosbaar. Sinds november 2015 lukte het ons eindelijk om uit deze houtgreep te ontsnappen. Vanaf januari 2016 ben ik bestuursvoorzitter geworden.

Op een dierenbeursdag in Assen kwam ik in aanraking met onze Stichting en ook daarin was ik erg geïnteresseerd. Opnieuw het belang van de Duitse Herder in het algemeen. Na vele problemen zijn wij nu de juiste weg ingeslagen welke ook door ons duidelijk statuut is aangegeven. Met de huidige medebestuursleden bestaat een geweldige vriendschapsband en dat is wel een basis om verder te kunnen. Met uw hulp als belangstellende of als nieuwe donateur zal dit zeker succes hebben.'

Margaret de Leeuw

Onder het initiatief van Margaret zijn begin 2012 een aantal liefhebbers, (waaronder enkele fokkers) bij elkaar gekomen met het doel meer openheid over de gezondheid van ons ras helder te krijgen. Het was haar doelstelling een gezonde Duitse herder te fokken, maar de juiste en eerlijke informatie te krijgen was moeilijk. Haar idee was een medische database op te zetten. Met een aantal gelijkgestemden is uiteindelijk onder haar leiding het idee geboren om een stichting op te richten. De stichting is Margaret de Leeuw veel dank verschuldigd voor haar enthousiasme en inzet gedurende haar voorzitterschap.