Verantwoording ANBI

Op deze pagina zal de Stichting Gezonde Duitse Herder zich verantwoorden conform de regelgeving voor als ANBI geregistreerde instelling.
Naam: Stichting Gezonde Duitse Herder
RSIN: 8518.66.104
Adres: Secretariaat Gezonde Duitse Herder,
Kvk nr.: 55802583

Bestuur:
De heer H. Mijnheer, voorzitter
Mevrouw Y. de Groot, secretaris
De heer M. Vroom, penningmeester

Beleidsplan 2014: Klik hier
Doelstelling: Klik hier.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Zij mogen geen bovenmatige vakantiegelden ontvangen.

Klik hieronder voor de financiële verslaglegging:
Balans 2012
Balans 2013
Balans winst en verliesrekening 2014
Balans winst en verliesrekening 2015
Balans winst en verliesrekening 2016

Grootboekkaarten 2016
Toelichting Winst-en Verliesrekening 2016
Jaarrekening 2016

Klik hier onder voor de jaarverslagen:
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015