database gezonde duitse herder

Medische database

Momenteel zijn wij bezig om uit ons data bestand een informatie base in te richten. Indien u een Duitse Herder heeft en u wilt uw hond in dit bestand hebben opgenomen? Stuur een copie van de stamboom en het medisch testrapport naar ons toe. De informatie base zal door iedereen te raadplegen zijn, zonder dat wij privé gegevens van de eigenaar bekend maken.

Doneer

Doneren?

Wij kunnen niet zonder uw hulp! Elke donatie is zeer welkom om ons werk voort te kunnen zetten. Wij willen informeren over en uitbannen van erfelijke aandoeningen. Wij zijn een ANBI stichting en uw schenking kunt u daardoor via uw inkomsten belasting geldend maken. Ook legaten zijn voor ons erfschapsbelasting vrij. Het laatste moet wel door een notaris via een testament worden vastgelegd. Onze ANBI status wordt regelmatig door de overheid gecontroleerd.
Doneer hier.

hondenrolstoel huren

Hondenrolstoel

Vanaf nu is het mogelijk om via onze Stichting een hondenrolstoel te huren voor een korte of langere periode. Voor meer informatie ga naar de pagina Hondenrolstoel

adverteren duitse herder

Adverteren?

De Stichting Gezonde Duitse Herder zoekt sponsoren! Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via info@gezondeduitseherder.nl.

Welkom terug op de website van de Stichting Gezonde Duitse Herder!

Fijn dat u interesse toont voor de gezondheid van ons geliefde ras, de (Oud) Duitse Herder.

Beste lezer, beste liefhebber van de Duitse herdershond,

Wij willen u graag  informeren over  de gezondheid van de Duitse Herder (ook de Oud Duitse Herder en de Langstokhaar Duitse Herder) en aanverwante zaken via de website, facebookpagina, bij evenementen of bij persoonlijk contact. Vooral door u te helpen om een keuze te kunnen maken en waarop u moet letten als u een Duitse Herder wilt aanschaffen.

De Duitse Herder is een prachtig ras en diverse herders maken dan ook deel uit van ons dagelijks leven. Geweldig! Onze honden zijn niet alleen bedoeld om mee te fokken, maar om een geweldig hondenleven te kunnen bieden. Het liefst zo lang mogelijk en het liefst zo lang mogelijk gezond. Iets, waar elke hondeneigenaar bij de aanschaf van een pup van welk ras dan ook op hoopt.

Dat dit niet altijd opgaat en ook niet altijd samen gaat, weten wij helaas door ervaring als geen ander. Honden verliezen door o.a. aan heupdysplasie (HD), aan lymfeklierkanker, aan degeneratieve myelopathie (DM), aan leverkanker en aan dwerggroei.

Wij worden regelmatig geconfronteerd met hondeneigenaren die een langdurig zieke hond hebben of gehad hebben. Honden met ernstige afwijkingen die soms door specialistische behandeling gered kunnen worden.  En nee, de honden uit deze  groep waren niet allemaal oude(re) honden dus deze (medische) zorg kan een hondenleven lang voortduren (!).

Vandaar dat wij graag een advies willen geven om een goede pup uit ouderdieren die, zover en zoveel mogelijk bewezen, gezond te zoeken. Het liefst zo gezond mogelijk (lees vrij van erfelijke aandoeningen) simpelweg omdat zo ook de nakomelingen de grootste kans maken op een lang en hopelijk een zo lang mogelijk gezond leven. Dit geheel is de visie van onze stichting, namelijk om te streven naar zo gezond mogelijke Duitse Herders door middel van, waar mogelijk, het uitbannen van erfelijke en/of aangeboren ziektes. Een prachtig streven: idealistisch, maar (nog?) niet uitzichtloos.

Wij vinden dan ook dat het niet past om het gebruik te willen blijven maken van genetisch gehandicapte ouderdieren (lijders).  Honden, die op een bepaald moment nog niet klinisch lijden aan een aandoening, maar waarvan met hoge mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat zij uiteindelijk de sluimerende en zeer ernstige aandoening niet gaan overleven? De wetgeving zegt dat ouderdieren geen ernstige erfelijke aandoeningen aan hun nakomelingen mogen doorgeven. (Wet Dieren van 1 juni 2014). Bij het blijven gebruiken van lijders wordt de aandoening wel degelijk doorgegeven en blijft dus in het ras bestaan. Bijvoorbeeld dus bij DM of dwerggroei. De rasvereniging VDH meldt hierover dat met DM-lijders wel gefokt mag worden, alleen niet met honden die klinisch lijden aan DM. Een hond die klinisch lijdt aan DM raakt langzaam maar zeker verlamd, door het omvallen van het achterlijf knakt de rug keer op keer, de hond laat uiteindelijk ook urine/ontlasting lopen en organen vallen uit. En nee, niet op zeer jonge leeftijd maar vroeg (vanaf zes jaar) of laat (11/12 jaar) krijgt een DM-lijder de klinische symptomen die bij deze afschuwelijk aandoening horen.

Fokken met de inzet van een DM-lijder die nog niet klinisch lijdt: wel of niet? Wanneer precies lijdt een hond klinisch aan DM? Bij het krassen met de nagels van één achterpoot over de stoep of pas bij het struikelen? Bij het echt omvallen? Bij het niet meer overeind kunnen komen en lopen? En wie gaat dat op welk moment dan bepalen? Waar ligt de grens van het fokken met Duitse herders die nog niet ziek (genoeg) zijn? Teveel onbeantwoorde vragen om het volmondig eens te zijn met de VDH. Honden die wel het gen hebben, als drager, mogen wel met een “vrije” hond gefokt worden. Hierin moet wel terdege met terughoudendheid worden gewerkt!!

Vanuit bovengenoemde integriteitsoverwegingen (niet fokken met een dier, dat bewezen heeft ook minder gezonde door te geven en de aandoening zelf zo goed als zeker niet overleeft), maar dus ook vanuit gewijzigde wetgeving per 1 juli 2014, uitleg over de GISID-score *) en onze eigen persoonlijke ervaringen met doodzieke Duitse Herders was het voor ons niet te rechtvaardigen om geen actie te ondernemen, hetgeen het bestaan van onze stichting zich rechtvaardigt.  Verbeteren van het ras of het in stand willen houden van het ras? Wij streven naar vooruitgang op gezondheidsgebied: het vermeerderen van in dit geval het aantal DM-vrije honden.
Het ras kan gewoon in stand worden gehouden door in de fok gebruik te willen blijven maken van eventuele gen-dragende dieren. Vrije honden met vrije honden fokken is het meest ideale en is gericht op het verbeteren van de algemene gezondheid van een ras.

Wij zoeken momenteel erg dringend mede-bestuursleden om onze doelstelling met ons zoveel mogelijk te verspreiden. Dit doen wij nu door het o.a. flyeren tijdens diergerichte bijeenkomsten, door ons te helpen lezingen door het gehele land te verzorgen en als vraagbaak te kunnen dienen. Een medebestuurder kan ons erg veel helpen, vooral als hij of zij ervaring heeft met honden die aan DM of dwerggroei lijden. Wij ontvangen als bestuursleden geen enkele vergoeding. Er bestaat wel een onkosten regeling. Het is een fantastisch gevoel om een positieve bijdrage te kunnen leveren. Neem eens kontakt met ons op voor een oriënterend gesprek.

Bestuur Stichting Gezonde Duitse Herders

Hans Mijnheer (voorzitter)
Mans Vroom (penningmeester)
Yvonne de Groot (algemeen bestuurslid)

*) Meer informatie over de GISID-score

DM statistieken Duitse herders:

0
Getest VS dec-14
0%
Vrij
0%
Drager
0%
Lijder
0
Getest DE apr-15
0%
Vrij
0%
Drager
0%
Lijder
0
DH Getest NL okt-14
0%
Vrij
0%
Drager
0%
Lijder
0
ODH Getest NL okt-14
0%
Vrij
0%
Drager
0%
Lijder
0
Getest BE okt-14
0%
Vrij
0%
Drager
0%
Lijder